Søk støtte og bidra til vekst

Om stiftelsen

Kom igang med din søknad

Er det noe du lurer på? Se spørsmål og svar.

Er det noe du lurer på?
Se spørsmål og svar.

Neste søknadsfrist:
15. februar 2023

Ofoten fjell

Vi støtter dere som vil bidra til lokal verdiskapning

Etablering av sparebankstiftelsen sikrer at verdier skapt i tidligere Ofoten sparebanks område fortsatt kommer lokalsamfunnene til gode. Vårt ansvar er å skape ringvirkninger ved å gi gaver til gode formål i Ofoten.