Bli medeier i Sparebank 68° NORD

Generalforsamlingen har gitt fullmakt til å selge egenkapitalbevis.

Vi tilbyr nå lokale aktører, bedrifter og privatpersoner å bli medeier i lokalbanken. Bakgrunnen for nedsalget er at vi skal være i stand til ivareta stiftelsens to hovedformål:

  • Kapitalen som frigis ved nedsalget vil sikre banken en trygg kapitalbuffer fra en langsiktig eier.
  • Kapitalen som frigis ved nedsalget vil gi stiftelsen grunnlag for å videreføre sparebanktradisjoner – gjennom støtte til tiltak og initiativ som bidrar til trivsel og bolyst. Støtte som vil legge til rette for gode møteplasser i lokalsamfunnet.

 

Etter vedtektene skal vi «utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 68° Nord.» Sparebank 68° Nord planlegger å bli registrert på børsen, dette forutsetter at sparebankstiftelsene i Ofoten, Harstad og Lofoten samlet eier en noe mindre andel egenkapitalbevis enn tilfellet er i dag.

 

Historisk har banken levert god avkastning til sine eiere, og for å få størst mulig lokal interesse og eierskap vil det bli satt en lav terskel for minstetegning. Les mer om bankens utbyttepolitikk.

 

For å styrke egenkapitalbeviset ytterligere planlegges det etter nedsalget å søke opptak til handel på Euronext Growth på Oslo Børs. En notering på Euronext Growth vil gjøre egenkapitalbeviset enda mer attraktivt gjennom en enklere annenhåndsomsetning via Oslo Børs sitt handelssystem, økt likviditet og økt synlighet.

 

Tegningsperioden for kjøp av egenkapitalbevis i nedsalget forventes å bli medio juni, og dette vil bli annonsert nærmere.

 

Trygg investering

Egenkapitalbeviset er utbytteberettiget, og har historisk gitt en høy direkteavkastning. Snittet for de børsnoterte egenkapitalbevisene ligger på ca. 6 – 7 % årlig. Eiere av egenkapitalbevis er beskyttet av sparebankens fond og gavefondet i den aktuelle banken. Disse vil ta eventuelle tap før egenkapitalbeviseierne, og investeringen er derfor tryggere enn ordinære aksjer.

 

Økt mulighet for lokal støtte

Vi opplever stor pågang om støtte til mange gode tiltak, betydelig mer enn vi har mulighet til å støtte. Vi håper at vi gjennom salg av egenkapitalbevis frigjør kapital som øker våre muligheter til å utvikle våre lokalsamfunn.

 

Har du spørsmål vedrørende salg av egenkapitalbevis, ta kontakt.

<- Tilbake
Hopp rett ned til innholdet