Nye startpaller til Bjerkvik Svømmeklubb

Vi har hjulpet til med nye startpaller til Bjerkvik Svømmeklubb, og fint ble det. Startpallene er nå kommet på plass. Svømmeklubbens leder Anneline Vassbakk Løyning sier i en tilbakemelding at etter over 40 års drift i svømmehallen og mye bruk var våre startpaller rustne og løse. Det at vi fikk støtte fra dere til å […]

Flotte dagsturhytter på Ankenes

Ankenes Alpinklubb hadde to svært slitne startbuer i anlegget sitt. Vi har bidratt, og de er nå i ferd med å bli flotte dagsturhytter- Den første er allerede ferdig. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd og lokale samarbeidspartnere, deriblant oss. Resultatet er vinn-vinn: Alpinklubben har nå totalrenoverte startbuer, og allmenheten flotte dagsturhytter […]

Milliongave til operasjonsroboter!

Overskudd fra Sparebank 68° Nord gir totalt fire millioner kroner til operasjonsroboter i Harstad og Narvik Sammen med Sparebank 68° Nord og vår søsterstiftelse i Harstad støtter vi innsamlingene til operasjonsroboter ved lokalsykehusene i regionen   Sparebanktradisjonene lever videre Sykehusene i vår region er en del av samfunnskritisk infrastruktur som betyr mye for grunnleggende trygghet, […]

Daglig leder tilsatt!

Felles daglig leder for Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Ofoten er ansatt. Etter to fusjoner, navnebytte og tilsetting av ny administrerende direktør, ser Frank Kulseng og Sparebank 68° Nord at to av stiftelsene følger etter. Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Ofoten har nylig ansatt Christine Strøm Bendiksen som ny daglig leder. Slik mener stiftelsene å […]

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten

Generalforsamling i Sparebankstiftelsen 68 Grader Nord ble gjennomført 11. april 2023.   Solfrid Pedersen ble valgt som ny leder av generalforsamlingen og Stig Flattum som nestleder.   Generalforsamlingen behandlet ellers vanlige saker som bl.a. regnskap og årsmelding for 2022.  Av overskudd med ca. 2 mill. i fjor satte generalforsamlingen av 1,5 mill. til gavefondet og […]

Søk gave fra 68° Nord-bidraget

68° Nord-bidraget har nå åpnet sin søknadsportal, søknadsfrist er 15. april 2023. Sparebank 68° Nord vet at frivillige lag og organisasjoner gjør en viktig jobb for å skape levende lokalsamfunn, trivsel og bolyst i vår region. Dette er en jobb som lokalbanken ønsker å delta i!   Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger på den 68. […]

Velg vår generalforsamling

Det blir kundevalgdag onsdag 23. februar 2023 for valg til vår generalforsamling. Valget kan også gjennomføres digitalt, les mer om det her.   Hvem kan stemme Det er innskytere i Sparebank 68° Nord med bostedsadresse i Ofoten som velger medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. For å kunne velge må en i tillegg ha hatt innskudd […]

Utlysning – felles daglig leder Harstad og Ofoten

(Foto: Michael Ulriksen)

Sparebankstiftelsen 68° Nord søker DAGLIG LEDER for Harstad og Ofoten.   Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten er medeiere i Sparebank 68° Nord. Stiftelsenes hovedformål er å utøve langsiktige og stabile eierskap i banken, herunder forvalte egenkapitalbevis de ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsene kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. […]

Vi hjelper til – Bogen kapellforening

Bogen kapellforening fikk i høst gave fra oss til å kjøpe nye møbler til kapellet. Dette er anskaffet, og vi har fått hyggelig tilbakemelding om at det var nyttig: Pengene har bidratt til at bord og stoler nå er kommet på plass i kapellet. Dette gjør at deler av kapellet med enkle grep kan gjøres om […]

Kandidater til generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen er vårt øverste organ, vi inviterer nå til at det fremmes forslag på kandidater. Generalforsamlingen velges av og blant innskytere i Sparebank 68° Nord med bostedsadresse Ofoten. Innskyterne må de siste 6 måneder ha hatt innskudd med minimum kr. 2.500. Valget skal gjennomføres innen utgangen av april måned.   Generalforsamlingen skal bl.a. velge styre […]

Hopp rett ned til innholdet