Spørsmål og svar

Faq

Kapitalen som gir avkastning til våre gaver er opparbeidet i distriktet som tidligere Ofoten Sparebank dekte. Etter våre vedtekter skal dette komme lokalsamfunnene som har skapt verdiene til gode. 

Typisk søker er lag eller forening. Enkeltpersoner eller firma som driver for egen vinning kan ikke søke.

Vi støtter allmennyttige formål og ønsker søknader fra organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Vi støtter tiltak som har verdi over tid, som bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø, som er allmennyttig og skaper engasjement og vekst.

Vi gir ikke støtte til ordinær drift.

Ja. Du finner søknadsskjema og den informasjonen du trenger for søke i søknadsportalen

Ja, du kan søke stiftelsen om midler flere ganger både dersom du har fått avslag eller tildeling tidligere.

PS: dersom tidligere søknad er blitt innvilget må du ha sendt inn sluttrapport før du kan søke igjen.

Søknaden skal være inkl. moms. 

Det skal være gavebeløpet som du ønsker fra oss. 

Vi tar sikte på å tildele midler en gang i kvartalet. Kommende søknadsfrist vil ligge lett tilgjengelig på hjemmesiden (forsiden).

Svar vil kunne foreligge innen to uker etter at fristen er gått ut. 

Finner du ikke svar på det du lurer på her, kan du gjerne kontakte oss via mail.

Spørsmål og svar
Hopp rett ned til innholdet