Får mange søknader

Svært mange ønsker gave fra oss

Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank hadde søknadsfrist med 8. november for årets siste tildeling. Søkerne hadde kjent sin besøkelsestid godt, for det har nesten haglet med søknader.

 

Vi har mottatt hele 31 søknader, disse summeres til nesten 4 millioner. Det er mange ganger mer enn den rammen vi har for resten av dette året.

 

– Vi er godt fornøyd med at så mange både kjenner til oss, og også ønsker at vi skal hjelpe til. For det ønsker vi å gjøre. Vi er også svært fornøyde med at det er mange spennende prosjekter på gang i Ofoten. Det lover godt for nye aktiviteter og bolyst.

 

Derimot er vi lite fornøyde med at ganske mange kommer til å bli skuffet over kommende tildeling, heter det fra styret.

 

Styret ser at ganske mange søker om gave til tiltak som først vil bli gjennomført neste år. Vi vil derfor prøve å strekke årets ramme så langt som mulig ved at slike søknader overføres til første behandling i 2021. Det gjenstår å se om dette er tilstrekkelig, men det håper vi selvsagt.

 

Vi finansierer våre gaver med avkastning av vår kapital. Den håper vi skal være avklart i løpet av første kvartal 2021.

<- Tilbake
Hopp rett ned til innholdet