Kandidater til generalforsamlingen

Generalforsamlingen er vårt øverste organ, vi inviterer nå til at det fremmes forslag på kandidater.

Generalforsamlingen velges av og blant innskytere i Sparebank 68° Nord med bostedsadresse Ofoten. Innskyterne må de siste 6 måneder ha hatt innskudd med minimum kr. 2.500. Valget skal gjennomføres innen utgangen av april måned.

 

Generalforsamlingen skal bl.a. velge styre til stiftelsen, godkjenne regnskap og årsberetning, føre tilsyn med stiftelsens virksomhet og bestemmer hvor stor del av årets overskudd som anvendes til gaveformål. Les mer om generalforsamlingens oppgaver i våre vedtekter.

 

Dagens medlemmer

Følgende er medlemmer av generalforsamlingen, de med kursiv skrift er på valg:

 

Bjørnar Pettersen, leder

Solfrid Pedersen, nestleder (på valg)

Kåre E. Miklegard, medlem (på valg)

Eldar Langseth, medlem (på valg)

Renate Remlo, medlem

Stig Flattum, medlem

Marit Sund, medlem

Heidi Skarsem, varamedlem (på valg)

Else Samuelsen, varamedlem

 

Medlemmer som er på valg kan gjenvelges.

 

Hvordan fremme forslag?

Du fremmer forslag på kandidater til generalforsamlingen ved å sende epost til post@ofotstiftelsen.no eller bruke vårt kontaktskjema som ligger nederst i artikkelen. Det kan foreslås inntil fire kandidater. Ved bruk av vårt kontaktskjema nederst skrives forslag på kandidater i feltet for «Melding».

Valgkomiteen vil undersøke om foreslåtte kandidater er valgbare, og også om de er villige til å stå på valg.

 

Hva skjer videre?

Valgkomiteen lager stemmeseddel ut fra egne og mottatte forslag. Vi arbeider med mulighet for digital gjennomføring av valget. Den videre kjøreplanen for valg til generalforsamlingen avhenger av digitalt valg eller fysisk innskytervalgmøte. Vi vil orientere om dette så snart valgmåte er avklart.

 

Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

<- Tilbake
Hopp rett ned til innholdet