Om stiftelsen

Vi hjelper til.
Stiftelsen ble opprettet da Ofoten sparebank fusjonerte med Sparebank 68° Nord. Etablering av stiftelsen skal sikre at verdier bygd opp i distriktet til tidligere Ofoten sparebank fortsatt kommer disse lokalsamfunnene til gode. 

 

Vi støtter allmennyttige formål og ønsker søknader fra organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret/ Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Vi støtter tiltak som har verdi over tid, som bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø, som er allmennyttig og skaper engasjement og vekst.

Stiftelsens hovedformål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 68° Nord, herunder forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, og så langt det er mulig delta i emisjoner i Sparebank 68° Nord.

Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i tidligere Ofoten Sparebank.

Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i Sparebank 68° Nord.

Vi støtter tiltak som har verdi over tid, som bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø, som er allmennyttig og skaper engasjement og vekst.

Vi er stolt medeier i Sparebank 68° Nord.

Her er våre vedtekter.

Les også våre retningslinjer for gavetildeling

Generalforsamling:

Solfrid Pedersen, leder
Stig Flattum, nestleder
Kåre E. Miklegard, medlem
Eldar Langseth, medlem
Hugo Heimgård, medlem
Else Samuelsen, medlem
Heidi Skarsem, medlem
Petter Ingar Bartholdsen, varamedlem

 

Styret :

Steinar Sørensen - styreleder

Trine Fjellstad Eriksen - nestleder

Øyvind Movik - medlem

Renate Remlo - varamedlem

 

Her finner du kontaktinformasjon til styremedlemmene.

Om stiftelsen
Om stiftelsen
Hopp rett ned til innholdet