Skrive søknad? Vi hjelper til med noen tips.

Bruk vårt skjema

Vi har laget et enkelt søknadsskjema, som vi forventer at du bruker. Her får vi alle nøkkelopplysninger, men utdyp gjerne ved å legge til et eller flere vedlegg. Dette kan være en ytterligere utdyping av effekt av eventuell gave, almen nytte, prosjektbeskrivelse eller en mer detaljert finansieringsplan.

 

Er du i tvil om du kan søke? Ta testen.
Søknadsskjema er her.

 

Vær nøktern – og konkret

Styret for stiftelsen har selv erfaring med både å lage søknader – og også behandle søknader. Vi ser at flere har en tendens til å «blåse opp» søknaden på utgiftssiden i håp om å få større tildeling. Dette er lett å se, og anbefales derfor ikke. Ved siste tildeling fikk 2/3 av søkerne tildeling i samsvar med omsøkt beløp, så det er liten grunn til å «blåse opp». Ser vi at du har vært for nøktern, kan det hende at vi justerer opp beløpet. Det er i felles interesse at tiltak er gjennomførbare.

 

I motsetning til flere andre tilskudds- og gaveinstitusjoner tar vi ikke hensyn til verdi av egeninnsats. Vi anbefaler derfor at dette ikke prissettes i finansieringsplan. Derimot ser vi gjerne at bruk av egne midler framgår.

 

Dersom gave skal brukes til å kjøpe noe, legg gjerne ved tilbud eller andre opplysninger om pris. Dersom utgifter og finansieringsplan ser greit ut: Vi vurderer almennytten. Beskriv hvem – eller hvilket område – som har nytte eller glede av gave fra oss. Jo flere, jo bedre.

 

Vi hjelper til

Ønsker du hjelp med søknaden, ta kontakt med oss. Gavebudsjettet for 2020 er på en million, den bruker vi gjerne dersom tiltak eller prosjekt er gode nok.  Jo større almennytte tiltaket har, desto løsere sitter pengene.

 

Søk da vel. Årets siste frist er 8. november, søknadene vil bli behandlet medio november.

 

<- Tilbake
Hopp rett ned til innholdet