Søk gave fra 68° Nord-bidraget

68° Nord-bidraget har nå åpnet sin søknadsportal, søknadsfrist er 15. april 2023.

Sparebank 68° Nord vet at frivillige lag og organisasjoner gjør en viktig jobb for å skape levende lokalsamfunn, trivsel og bolyst i vår region. Dette er en jobb som lokalbanken ønsker å delta i!

 

Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger på den 68. breddegrad kan søke. 68° Nord-bidraget er en ordning hvor de ønsker å støtte bredt. De deler derfor mindre beløp, til mange. Øvre beløpsgrense er på maksimalt 10.000 kroner i støtte.

 

Les mer om ordningen, og søk gave her.

<- Tilbake
Hopp rett ned til innholdet