Søknadsportal

1 Informasjon om søker
2 Skriv søknad
3 Vedlegg
  • Gjerne ta testen før du søker.

    Husk! Det gis ikke begrunnelse på avslåtte søknader og det er obligatorisk med sluttrapport.

  • 8 siffer
  • Skriv inn kontonummeret for utbetaling dersom søknaden blir innvilget.